Tinkamiausiu metu mane pavijusi popiežiaus žinutė: Gyvenk, mylėk, svajok, tikėk


Maždaug prieš metus per vieną laidą išgirdau cituojant popiežių Pranciškų. Jis kalbėjo apie Dievą lyg bičiulį, tai man nuskambėjo netikėtai, naujai. Tačiau labiausiai įstrigo keturi žodžiai. „Gyvenk. Mylėk. Svajok. Tikėk.” Tie keturi žodžiai nuginklavo mane – pagalvojau, Dangau, TIK keturi žodžiai, kuriuose telpa VISKAS, kas svarbiausia. Tik keturi teiginiai, savo jėga atsveriantys tūkstančius neiginių, kurių čia, Lietuvoje, nuolat viešai skamba tiek daug: „Nesityčiok (savaitę be patyčių). Nesigėdyk emocijų. Netylėk. Nesikankink. Smurtui NE. Nebėk per gatvę. Neviršyk greičio. Nepamiršk prisisegti saugos diržo. Nedelsk. Nesirk. Vėžiui NE! Nemirk. Neemigruok. Nesirk depresija. Nepasiduok. Nešok nuo tilto. Nesižudyk.” Nuo pat mažens tiek neiginių lydi žmogų: „Neliesk. Nešokinėk. Nerėk. Neklausinėk. Negalima. Nepaišyk. Nesimuistyk. Nesimaivyk. Neišdykauk. Nesijuok. Nedainuok. Negrok. Neimk. Nedėk. Nedarinėk. Nejunginėk. Nesvajok. Čia ne tau. Nieko nesitikėk.” Kasdienis neigimas lyg slapta tiksinti negatyvo bomba laukia savo dienos, kai galės įjungti žmoguje susinaikinimo programą. Kai susinaikinimo žinutė paims viršų ir gyvenimo jėgos bus per mažai, kad atsvertų pasąmoninį nebūties užtaisą.

O čia staiga – pykšt!
Gyvenk, mylėk, svajok, tikėk.

Keturių teiginių jėga man, tuomet pavargusiai ir išsikvėpusiai, tarsi parodė kelią, į ką verta kreipti savo dėmesį ir savo jėgas. Jie nuskambėjo man taip laiku ir vietoje.

Ir tie žodžiai nusėdo manyje, įsišaknijo. Visai netrukus, vaikštinėdama palei Nemuną, padariau šią nuotrauką ir užrašiau tuos keturis žodžius.

Tik įdėt į FB neišdrįsau – kažkaip tarsi nebuvo konteksto.

O dabar kontekstas yra. Popiežius vieši Lietuvoje, ir vakar sutikau žmonių, mačiusių jį gyvai. Žinot, tų žmonių veidai buvo labai šviesūs. 🙂

Šiandien susiradau pernykštį savo plakatuką ir išsigūglinau Popiežiaus kalbą, kurioje buvo tie keturi teiginiai. Tai buvo 2017-ųjų rugsėjo 20-oji.

Norėjau pacituoti tik fragmentą, tačiau neišsirinkau, kurį fragmentą cituoti. Kiekvienas sakinys man atrodė svarbus, ir ypač mums, lietuviams – skendintiems žiniasklaidos negatyve, socialinių tinklų viešuose teismuose, agresyvėjant tarpasmeninei komunikacijai ir tarpstant viešam žeminimui ir patyčioms – nors čia pat, virš mūsų galvų, lyg aukštos įtampos laidai dūzgia depresijos ir savižudybių reitingai.

Tai kalba apie tikėjimą ir svajojimą, apie tikslus, didesnius už mus pačius, apie viltį ir gebėjimą priimti kitą be teisimo ir puikybės. Manau, sveika būtų paskaityti kasryt, prieš pradedant naują dieną. 🙂

****

„Būdamas ten, kur Dievas tave sukūrė, visada gyvenk viltimi! Nepasiduok nakčiai. Atsimink, kad pagrindinis priešas, kurį reikia nugalėti, yra ne išorėje, bet tavyje. Dėl to nepalik vietos karčioms, tamsioms, negatyvioms mintims. Tvirtai tikėk, kad šis pasaulis yra didžiausias Dievo stebuklas ir kad Dievas mums suteikė malonę daryti naujus stebuklus. Tikėjimas ir viltis eina išvien. Tikėk kilniais ir gražiais dalykais. Pasitikėk Dievu Kūrėju, Šventąja Dvasia, kuri viską nukreipia link gėrio, Kristaus apkabinimu, visų žmonių laukiančiu laikų pabaigoje. Tikėk, jis tavęs laukia. Neišsigąsk jei kurią nors gyvenimo dieną tau atrodys, kad tik tu vienas matai gražiausius tikėjimo slėpinius. Pasaulis eina pirmyn daugybės žmonių dėka. Jų žvilgsnių nesustabdė kliūtys; jie nutiesė tiltus; jie svajojo ir tikėjo net ir tuomet, kai aplinkiniai iš jų tyčiojosi.

Niekada negalvok, kad kova, kurią dabar kovoji, yra nereikalinga. Nemanyk, kad gyvenimo pabaigoje laukia tik nugarmėjimas į dugną, nes mumyse tvinksi absoliuto sėkla. Dievas nenuvilia. Jei jis įdėjo viltį į mūsų širdis, jis nenori, kad ją nustelbtų nuolatiniai nusivylimai. Viskas dygsta tam, kad atėjus amžinam pavasariui žydėtų. Dievas mus sukūrė, kad žydėtume. Atsiminkime tą pokalbį kai ąžuolas paprašė migdolo medį: „kalbėk man apie Dievą“. Ir migdolas pražydo.

Kad ir kur būtum, visada dirbk! Jei guli ant žemės, kelkis! Pargriuvęs negulėk, kelkis, leisk, kad tau padėtų atsistoti. Nesėdėk, leiskis į kelionę! Jei tave kausto nuobodulys, išsklaidyk jį gerais darbais! Jei jautiesi tuščias ar bejėgis, melsk Šventąją Dvasią, kad ji užpildytų tavo tuštumą.

Taikink žmones, neklausyk neapykantą ir nesantaiką kurstančių balsų. Visi žmonės, kad ir kokie skirtingi jie būtų, visi sukurti, kad gyventų kartų. Kai nuomonės išsiskiria, būk kantrus. Ateis diena kai suprasi, kad kiekvienas turėjo po dalelę tiesos.

Mylėk žmones; mylėk juos kiekvieną. Gerbk kitų pasirinkimus, tiesius ir vingiuotus, nes kiekvienas žmogus turi savitą istoriją. Kiekvienas turime savo istoriją. Kiekvienas gimstantis vaikas yra įrodymas, jog gyvybė stipresnė už mirtį. Kiekviena gimstanti meilė yra jėga, pajėgi keisti, vedanti į laimę.

Jėzus mums padovanojo tamsoje spindinčią šviesą: gink ją, saugok. Ši nepakartojama šviesa yra didžiausias tau patikėtas gyvenimo turtas.

Tačiau visų pirma, svajok! Nebijok svajoti! Svajok dar nematomą pasaulį, bet kuris tikrai ateis. Viltis mums padeda tikėti kūrinija, kuri driekiasi iki pat galutinio išsipildymo, kai Dievas bus viskas visuose. Žmonės, sugebantys svajoti, padovanojo mums mokslo ir technologijos išradimus. Jie keliavo po vandenynus, po šalis, kurių dar niekas nebuvo matęs. Viltimi gyvenę žmonės nugalėjo vergystę, sukūrė šioje žemėje geresnes gyvenimo sąlygas. Pagalvok apie šiuos žmones.

Būk atsakingas už šį pasaulį ir už kiekvieno žmogaus gyvybę. Atsimink, kad kiekviena skriauda vargstančiam žmogui yra gili žaizda, sumenkinanti ir tavo orumą. Gyvenimas nesibaigs kartu su tavo gyvenimo pabaiga, šiame pasaulyje mūsų kartą pakeis kitos kartos, o po jų dar ateis kitos ir kitos. Kiekvieną dieną prašyk Dievą drąsos malonės. Atsimink, kad Jėzus dėl mūsų nugalėjo baimę. Jis nugalėjo baimę. Mūsų didžiausias priešas bejėgis prieš tikėjimą. Jei išsigąsi kokių nors gyvenimo sunkumų, atsimink, kad negyveni tik sau pačiam. Krikštu tavo gyvenimas buvo panardintas Trejybės slėpinyje ir tu priklausai Jėzui. Ir jei kurią dieną ištiktų tave baimė, jei pagalvotum, jog blogio per daug, kad būtų galimą jį įveikti, tu paprasčiausiais atsimink, kad tavyje gyvena Jėzus. Ir jis, per tave, savo romumu nugalės visus žmogaus priešus – nuodėmę, neapykantą, nusikaltimus, smurtą, visus mūsų priešus.

Visada drąsiai sakyk tiesą, tačiau atsimink, kad nesi už kitus pranašesnis. Net jei tu būtum paskutinis žmogus, kuris tiki tiesa, neatmesk bendrystės su kitais žmonėmis. Net jei gyventum tyliai kaip atsiskyrėlis, atsimink širdyje visų kūrinių vargus. Tu esi krikščionis. Viską maldoje pavesk Dievui.

Tikėk idealais. Gyvenk dėl to, kas pranoksta žmogų. Net jei vieną dieną už idealus tektų brangiai sumokėti, nesiliauk jų turėjęs širdyje. Ištikimybe viską laimėsi.

Jei klysti, taisykis. Klysti žmogiška, tačiau netapk savo klaidų vergu. Neleisk, kad jos tave uždarytų narve. Dievo Sūnus atėjo ne pas sveikuosius, bet pas ligonius. Vadinasi, jis atėjo ir pas tave. Jei suklysi ir ateity, nebijok, kelkis! Žinai kodėl? Todėl, kad Dievas yra tavo bičiulis. Dievas yra tavo bičiulis.

Jei pajusi, kad esi apkartęs, tikėk žmonėmis, kurie nieko nepaisydami daro gera: jų nuolankume glūdi naujo pasaulio sėkla. Bendrauk su žmonėmis, kurių širdys kaip mažutėlių. Mokykis iš jų nuostabos, sugebėk stebėtis.

Gyvenk, mylėk, svajok, tikėk. Su Dievo malone niekada neprarask vilties.”

(Bendroji popiežiaus audiencija, teksto šaltinis: http://lt.radiovaticana.va/news/2017/09/20/popiežiaus_bendroji_audiencija_gyvenk,_mylėk,_svajok,_tikėk/1337937)


Bookmark the permalink.

Comments are closed.